سن ۳دی

این فیلم دمویی از بعضی کارهایی است  که من انجام داده ام …

که شامل انیمشن ، تبلیغات ، جلوه های ویژه می باشد …

که من در این پروژه ها  مدلینگ ،‌ تکسچرینگ ، رندرینگ ، داینامیک ، انیمیشن ، تصحیح رنگ ، کامپوزیت را برعهده داشتم …

در اینجا از زحمات دوستانه خوبم هم که باهاشون همکاری داشتم تشکر می کنم…